Valter nõustab kliente äriõiguse valdkonnas alates äriühingute igapäevase majandustegevusega seonduvatest korporatiivküsimustest, nagu juhatuse liikme lepingud, kuni osanike ja aktsionäride vaheliste keerukate õigussuhete ning vaidluste lahendamiseni, samuti küsimustes, mis puudutavad äriühingute omandamist, ühinemist ja restruktureerimist. Lisaks eeltoodule omab Valter silmapaistvaid teadmisi ning praktilist kogemust rahvusvahelises eraõiguses ning on edukalt nõustanud kliente piiriülestes maksejõuetuse ning kohtumenetlustes. Täiendavalt nõustab ja esindab Valter kliente läbirääkimistel ning vaidluste lahendamisel kohtus. Valter esindas Teenusmajanduse Koda Justiitsministeeriumi konkurentsivõimelisema ärikeskkonna juhtgrupi liikmena.