Employment

Tööõigus

Omades rikkalikku kogemust tööõigust puudutavates küsimustes advokaadibüroo Hedman Partners nõustab nii kodumaiseid kui ka välismaiseid kliente töölepingute, juhtorgani liikmete lepingute ja optsioonilepingute koostamisel ja lõpetamisel, samuti ametijuhendite, töökorralduse reeglite, konkurentsikeelu ja ärisaladuse hoidmise kokkulepete ning teiste töösuhteid reguleerivate dokumentide koostamisel ning seadustest tulenevate nõuetega vastavusse viimisel.

Meie tööõiguse spetsialistid konsulteerivad kliente ka ettevõtte töö ümberkorraldamisega, ettevõtete üleminekul, töötervishoiu- ja ohutusnõuete täitmisega ning välismaal ajutise töötamisega seonduvates küsimustes. Nõustame ka äriühinguid renditööjõuga seotud küsimuste lahendamisel, sealhulgas vajalike lepingute koostamisel. Lisaks esindame tööandjaid ja töötajaid töövaidlustes nii kohtuvälises kui ka kohtumenetluses, muuhulgas läbirääkimistel ametiühingute ja teiste töötajate esindajatega.