Marit keskendub oma töös raamatupidamis-, maksu- ning finantsküsimustele. Marit omab mitme aastast kogemust raamatupidajana ning suhtluses maksuametiga.