Liisa Linna esines seminaril teemal “Strateegiline hagelemine”

EIK

5. mail osales vandeadvokaat Liisa Linna Eesti Inimõiguste Keskuse (EIK) poolt kokku kutsutud seminaril, mille eesmärgiks oli kaardistada strateegilise hagelemise valdkonnas tekkivad takistused ning leida neile efektiivseid lahendusi. Strateegiliseks hagelemiseks loetakse ühiskondlikult oluliste juhtumite lahendamist läbi kohtu- või kohtuvälise menetluse, mis tähendab sisuliselt seda, et üksiksisiku/kliendi huvide kaitsele lisandub ka laiem eesmärk. Selleks eesmärgiks võivad olla muudatused seadustes aga ka seaduste tõlgendamises ja rakendamises.