Kes on toidufoto autor?

Tekst: Toomas Seppel
Tänu: Katrin Press ja Toidufoto.ee

Kes on toidufoto autor – kokk, fotograaf või toidustilist?

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele. Autoriõigus teosele tekib teose loomisega. Autoriõigus ei teki ideedele, teooriatele, protsessidele, süsteemidele, meetoditele, kontseptsioonidele, printsiipidele, faktidele ja andmetele.

Teose autoriks on füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on selle teose loonud. Autorite konsulteerimine, abistamine ja muu tehnilise abi osutamine autoritele ei ole aluseks ühise autorsuse tekkimisele. Seega tuleb tuvastada, kas on kunst ja kes on looja.

Reklaamfoto

Reklaamfoto puhul luuakse visuaal üpris kindlate juhiste või kavandi järgi. Tellimuse käigus antakse idee ja soovid. Töös osalevad fotograaf, assistent, toidustilist ja rekvisiitor. Lisandub järeltöötlus. Materjaliks on tooraine, rekvisiidid ja modellid. Tellimuse tegemine ei tekita ühisautorsust, sest tegemist on ideega. Seega ei ole tellija autor.

Kas assistent, toidustilist ja rekvisiitorid on toidufoto autorid? Vastus peitub selles, kas nende roll on tehniline või loominguline ning mis on vorm, mida nad loovad? Kui tegemist on loominguga, siis on tegemist autoritega, kellele kuulub autoriõigus ühiselt loodud teoses. Samas ei ole nad ühisautorid fotograafiga, sest nad ei loo fotot, vaid kunstiteost foto jaoks.

Sarnaselt teatrilavastuse kunstnikuga, kes loob visuaalse lahenduse teatrilavale. Kui panus on tehnilise iseloomuga või abistava ülesandega, siis ei teki ühisautorsust ega autoriõigusi. Tooraine ja rekvisiidi omanik ja modellid ei oma toidufoto osas ühisautorsust, sest nad ei loo teost (nad on autorite töövahendid).

Reklaamfoto

Fotograaf: Katrin Press
Toidustilist: Katrin Press

Pakendifoto

Pakendifoto kasutusalaks on toote pakend. Kehtib paljuski sama tööprotsess, mis reklaamfoto puhul. Foto luuakse vastavalt pakendi kavandile ja disaineri ettekirjutustele. Töö sisaldab sageli toidustilistikat. Pakendi reklaamfoto autoriõigused tekkivad samadel alustel kui reklaamfotol, töö käigus lisanduvad pakendi disaineri autoriõigused.

Pakendifoto

Fotograaf: Katrin Press
Pakendi graafiline disain: La Ecwador

Tootefoto (sh menüüfoto)

See on foto ühest kindlast asjast ja eesmärgiks on näidata, milline see asi välja näeb. Kuna restorani toodeteks on road, on ka menüüpilt sisuliselt tootefoto. Kas restorani kokk on autor? Retsept on autoriõiguse mõistes meetod (kuidas midagi teha) ja fakt (kuipalju on vaja komponente toidu tegemiseks). Seega retseptidele ei teki autoriõigusi.

Samuti ei teki autoriõigusi toidu valmistamisel, sest selle tulemusel ei valmi teos. Samas võib kokk olla autor sarnaselt toidustilistiga, kui tema loomingulise tegevuse tulemuseks on toidu kunstiline vorm.

Tootefoto

Fotograaf: Katrin Press
Toidustilist ja rekvisiidid: Chedi Restoran

Kunstiline toidufoto

Toitu kasutades on loodud teos, mille peamine eesmärk on esteetiline nauding; see ei illustreeri retsepti, ei müü toodet. Loomisprotsess on sama, kuid oluline roll on toidustilistil ja rekvisiitidel, sest need annavad fotole loomingulise vormi. Ühisautorsus tekib lavastusele ja fotole eraldi (sarnaselt sellega, kui pildistatakse skulptuuri). Seega ei ole toidustilist toidufoto ühisautor, ta on lavastuse autor.

Fotograaf võib olla lavastuse ühisautor sõltuvalt sellest, milline on fotograafi roll lavastuse loomisel. Kui fotograaf siseneb ruumi, kus kõik ettevalmistused tehtud ning tema ülesandeks on ainult foto tegemine, siis ei ole ta lavastuse ühisautor.

Kunstiline toidufoto

Fotograaf: Katrin Press
Toidustilist: Kertu Lukas
Rekvisiit: Katrin Press