Hedman Partners otsib oma meeskonda advokaati!

#teamhedman

Advokaadibüroo Hedman Partners nõustab kliente kõikides kohalikes ja piiriülestes ühinguõiguslikes küsimustes, sealhulgas äriühingute asutamiste, ühinemiste ja omandamiste ja ärialaste nõustamiste valdkondades. Täna on Hedman Partners võtnud juhtiva positsiooni Eesti õigusmaastikul raha kaasamise, intellektuaalomandi, GDPR ning äriõiguse vallas, pannes erilist rõhku uute majandus- ja tehnoloogiapõhiste projektide, investorite ja start-upide nõustamisele.

SINU TÖÖ PÕHIEESMÄRGIKS ON:

• klientide nõustamine maksuõiguse valdkonnas;
• klientide esindamine kõikides maksuõigusega soetud küsimustes (sh äriühingute maksustamine, rahvusvaheline maksustamine, tehingute maksustamine, siirdehinna küsimused, maksukohustused jne);
• klientide esindamine võimalikes maksumenetlustes kohtuväliselt kui ka kohtus klientide esindamine;
• maksuõiguse valdkonna arendustegevuses osalemine;
• kliendisuhete hoidmine ja arendamine;
• seminaride ja/või ettekannete läbiviimine klientidele ja/või kolleegidele.

OOTAME SIND KANDIDEERIMA KUI:

• Sul on erialane kõrgharidus;
• omad vähemalt 3-aastast varasemat töökogemust advokaadibüroos;
• valdad väga hästi eesti ja inglise keelt nii kõnes kui ka kirjas;
• Sind iseloomustab väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;
• naudid vastutuse võtmist ning oled enda töös kohusetundlik;
• mõtled innovaatiliselt ning oled lahendustele orienteeritud;
• soovid töötada rahvusvahelises advokaadibüroos.

HEDMAN PARTNERS´ iga LIITUDES ON VÕIMALUS:

• võtta vastu väljakutse, et osaleda büroo maksuõiguse valdkonna arendustegevuses;
• areneda professionaalselt oma tegevusvaldkonnas parimaks;
• osaleda erinevatel konverentsidel ja seminaridel nii Eestis kui välismaal ning laiendada nii enda kui ka Hedman Partners´i network´i;
• töötada innovaatilise lähenemisega advokaadibüroos koos oma valdkonna parimate tegijatega;
• saada osa erinevatest meeskonnaüritustest ja soodustustest.

KONTAKT:

• Stina Hainoja, CVO | R E C R U I T M E N T
stina.hainoja@cvo.ee
• +372 5243 500