EU-and-international

Euroopa Liidu ja rahvusvaheline õigus

Tänapäeva nüansirohkel õigusmaastikul võib lisaks Eesti õigusele ülesande lahendamisel olulist rolli mängida ka Euroopa Liidu õigus, mistõttu eeldab kliendile parima lahenduse pakkumine tihtilugu Euroopa Liidu õiguse põhjalikku tundmist. Meie eksperdid omavad põhjalikke teadmisi Euroopa Liidu õiguse rakendamisel ning küsimustes, mis puudutavad Euroopa Liidu õiguse tõlgendamist, seda eelkõige aktsiiside, tarbijakrediidi, piiriülese tööjõu maksustamise ning tööjõu vahendamise valdkonnas.

Samuti on meie eksperdid nõustanud kliente edukalt mitmetes piiriülestes täite-, pankroti- ning kohtumenetlustes, sealhulgas aidanud täita välisriigi kohtulahendeid Eestis ja vastupidi ning kohaldada erinevaid kaitsemeetmeid tagamaks klientide piiriüleste huvide kaitset.

Lisaks eeltoodule omavad meie spetsialistid põhjalikke teadmisi rahvusvahelises eraõiguses, eelkõige küsimustes, mis puudutavad kohaldatava õiguse ja kohtualluvuse määramist ehk seda, millise riigi kohtus ja millise riigi õiguse järgi tuleb küsimus lahendada.