Dmitri nõustab kliente äri- ja kaubandusõigusega seotud juriidilistes küsimustes, eelkõige tarnelepingute koostamisel ning akreditiivide ja pangagarantiide kasutamisel rahvusvahelistes ostu-müügilepingutes. Lisaks osutab Dmitri õigusabi pankroti- ja täitemenetlustes. Dmitri on lisaks spetsialiseerunud tööõiguse valdkonnale, mille raames annab ta nõu eelkõige töösuhteid ja juhtorganite teenistust reguleerivate dokumentide ning renditööd ja immigratsiooniõigust puudutavates küsimustes, samuti esindab tööandjaid ja töötajaid töövaidlustes.