Uudised

Kuidas tõendada vääramatu jõu vääramatust?

Lepingulise kohustuse täitmata jätmise või hilinemise vabandatavuse juures oluline silmas pidada mitte ainult seda, kas tänane eriolukord võiks liigituda vääramatu jõu olukorra alla, vaid ka seda, kuidas tõendada seda enda kodumaistele ja rahvusvahelistele lepingupartneritele. Iga konkreetne rikkumine peab olema vääramatu … Loe edasi

Koroonaviirus ja palgapäev: millal võib töötaja töötasu vähendada?

Koroonaviiruse levik on pannud töötasu pärast muretsema nii tööandjad kui ka töötajad. Eesti töölepingu seadus ei näe ette töötajate ajutise koondamise ega sundpuhkusele saatmise võimalust, vaid sätestab piiratud võimalused töötasu vähendamiseks. Kõige lähemalt puudutab see neid ettevõtjaid, kelle töötajatele pakutav … Loe edasi

Kas ja milliseid õigusi annab registreeritud elukoht?

Igaühel on seadusest tulenev kohustus registreerida oma elukoht rahvastikuregistris ehk kõnekeeles omada sissekirjutust. Kas ja millist tähendust omab registreeritud elukoht õiguslikus mõttes ning millised õigused tulenevad elukoha registreerimisest, käsitleme allpool. Elukoha registreerimine ei mõjuta omandit Laialt levinud on arvamus, et … Loe edasi

Kas tööandja tohib Sinu isikuandmeid töödelda?

Isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisel asusid ettevõtted usinalt kaitsma klientide ja koostööpartnerite andmeid, kuid töötajate õiguste kaitsmisele ei pöörata endiselt piisavalt tähelepanu.   Eksimused töötajate andmete töötlemisel võivad tuua sadade tuhandete eurodeni ulatuvaid trahve. “Paljud ettevõtjad ei arvesta, et tööandjatena tohivad … Loe edasi