Company

1993. aastal Tallinnas asutatud Hedman Partners on äriõiguse eri valdkondade ulatuses oma oskusteavet pakkuv advokaadibüroo. Kahe aastakümne vältel omandatud kogemustepagas sisendab kindlustunnet Hedman Partnersi kutsetegevuse asjatundlikkuse osas, samas kui büroo noorusliku meeskonna energiline ja uudne lähenemine võimaldab olla avatud ka erakordsetele lahendustele soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Advokaadibüroo teenindab oma kliente Eestis, Soomes, Lätis ja Leedus, ühtlasi ulatudes oma rahvusvaheliste koostööpartnerite võrgustikuga ka üle kogu Euroopa. Aastatepikkune pidev koostöö rahvusvaheliste klientidega ning põhjalikud teadmised nii Baltimaade kui ka Skandinaavia õigussüsteemidest on andnud Hedman Partnersile unikaalse oskuse aidata välisettevõtetel selgemalt mõista kohalikku õigusruumi ning selles paremini orienteeruda.

Hedman Partners hindab kõrgelt kättesaadavust – kohtleme kõiki kliente projekti suurusele või ulatusele vaatamata võrdselt ning meie advokaadid on alati kõigi klientide käeulatuses. Kättesaadavus on ka advokaadibüroo tasustamispõhimõtete nurgakiviks. 20 aasta pikkune praktika annab Hedman Partnersile oskuse paremini ette näha tulemuse saavutamiseks vajalikke tegevusi ning töömahtu, seeläbi koostades enne tööleasumist väga täpsed ning selged eelhinnangud.

Tööandja ning aktiivse kogukonna liikmena peab Hedman Partners väga oluliseks suhtlust oma advokaatide, klientide ning laiema avalikkuse vahel, tuues esile ka kogu meeskonna tugevad sotsiaalsed oskused. Hedman Partnersi meeskonna liikmed jagavad pidevalt oma oskusteavet teistega läbi ekspertartiklite, seminaride ning loengute erinevatel akadeemilistel tasemetel.