Mergers-and-acquisitions

Äriõigus, ühinemised ja omandamised

Äriõiguse ja ühinemiste ning omandamiste tehingute strateegiline nõustamine on meie advokaatide peamisteks nõustamisvaldkondadeks. Kuna klientide nõustamine nimetatud valdkondades vajab peale juriidiliste teadmiste ka ärialaseid teadmisi ja arusaamist ettevõtte majandustsüklitest, lähenevad meie advokaadid äriõiguse ja tehingute nõustamisele pidades silmas majanduslikke ja juhtimisalaseid aspekte. Läbi pikaaegse praktika omame laialdasi ja põhjalikke teadmisi äriühingu õiguses ning meie teadmised annavad aluse läbirääkida ja läbi viia ka komplitseeritumaid tehinguid.

Pakume oma klientidele nõu alates ettevõtte asutamise protsessist kuni ettevõtte likvideerimise lõpuleviimiseni. Eelnimetatud protsesside vahele jäävad, kuid mitte ainult, igapäevased nõustamised, mis on seotud teemadega nagu osanikevahelised ja juhtkonna lepingud, ettevõtete kapitali suuruste muutmised, üldkoosolekute korraldamised ja läbiviimised ning ettevõtete restruktureerimised, ühinemised ja jagunemised ning ettevõtete ja selle varade omandamised ja võõrandamised.

Meie tihe koostöö Soome, Läti ja Leedu kolleegidega annab meie klientidele võimaluse saada kõrgetasemelist, kiiret ja paindlikku teenust ka nimetatud riikides.