App Store muudab isikuandmete töötlemise tingimused kohustuslikuks

pexels-photo

Hiljutine muudatus App Store’i tingimuste juhendis kehtestab arendajatele nõude lisada link isikuandmete töötlemise tingimustele nii App Store Connect’i metaandmetesse kui ka lihtsasti ligipääsetavalt rakenduse siseselt.

Isikuandmete töötlemise tingimused peavad selgelt ning detailselt tuvastama kõik andmed, mida rakendus või teenus kogub, kuidas ta neid kogub ning mis eesmärkidel neid andmeid kasutatakse. Samuti tuleb kinnitada, et iga kolmas osapool, (nt analüütika, reklaamivõrgustikud, kolmanda osapoole tarkvaraarenduskomplektid, kuid ka ema- ja tütarettevõtted ning muud seotud ettevõtted, millel on ligipääs kasutaja andmetele) kellega andmeid jagatakse, pakub sama või võrdväärset kaitset kasutaja andmetele nagu on tagatud rakenduse isikuandmete töötlemise tingimustes.

Antud muudatus, mis jõustub 3.oktoobrist, kohaldub kõigile uutele rakendustele ning rakenduse värskendustele sealhulgas nendele, mis ei vaja funktsioneerimiseks internetiühendust.

Vaata lähemalt: https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/#data-collection-and-storage