Aira abistab advokaate konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni valdkondades, keskendudes peamiselt turgu valitseva seisundi kuritarvitamise ja keelatud konkurentsivastaste kokkulepetega seotud küsimustele. Airal on laialdased kogemused äritegevuses konkurentsi takistamise, piiramise või kahjustamise ärahoidmises ja kõrvaldamises.

Enne Hedmaniga liitumist töötas Aira Konkurentsiameti peaspetsialistina konkurentsiteenistuses, kus tema töökohustused hõlmasid peamiselt transpordi-, energeetika- ning finantssektori turuosaliste vahel tekkinud vaidluste lahendamist, aga ka e-kaubanduse ja reklaamituru osaliste osas järelevalvemenetluste läbiviimist. Airal on täiendavad kogemused väärteomenetluste läbiviimises. Aira on panustanud eletroonilise side turude analüüsidesse ning raudteevaldkonna regulatsiooni muutmisesse. Aira nõustab lisaks nii Eesti kui Euroopa konkurentsiõiguse eeskirjadele ettevõtjaid ka nimetatud sektoreid reguleerivate õigusaktide viimaste muudatustega seoses. Täiendavalt on Aira esindanud Konkurentsiametit Euroopa Komisjoni konkurentsi peadirektoraadis.

 • Valdkonnad
  Konkurentsiõigus
 • Töökogemus
  2015- Advokaadibüroo Hedman Partners, nõunik
  2013-2015 Eesti Konkurentsiamet, konkurentsiteenistuse peaspetsialist
  2011-2013 Advokaadibüroo Hedman partners, jurist
 • Haridus
  2013- Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA
  2012- Oslo Ülikool infotehnoloogia ja elektroonilise side õiguse LL.M kursused
  2011- Tartu Ülikool õigusteaduskond, BA
  2008- Salzburgi Ülikooli õigusteaduskonna suveülikool “European Private Law”
  2008- Geneva Ülikool, vahetusüliõpilane
 • Keeled
  Eesti, inglise, itaalia