Advokaadibüroo Hedman Partners partner Urmas Kiik jätkab Soome-Eesti Kaubanduskoja juhatuses

Urmas Kiik valiti taas Soome-Eesti Kaubanduskoja (FECC) juhatuse liikmeks.
FECC on eriline kooslus nii konkreetsetes valdkondades tegutsevatest eraettevõtjatest ja väiksematest ettevõtetest kui ka Soomes ja/või Eestis tegutsevatest globaalsetest ettevõtetest. Tegemist on Eesti suurima rahvusvahelise kaubanduskojaga, mille eesmärk on aidata ettevõtjatel luua kontakte FECC-i liikmete ja teiste kaubanduskodadega ning mõjutada Eesti ühiskonna kui terviku arengut.
Urmasel on pikaajaline kogemus kliendihuvide kaitsmisel kõigis kohtuastmetes nii haldus- kui ka tsiviilvaidlustes. Lisaks kohtuasjadele on tal laialdane kogemus klientide esindamisel töövaidlus-, üüri- ja riigihangete vaidlustuskomisjonis.

1Urmas_Portree_9492